İntegratif Psikoterapi – İlişki İçinde Bir Temas Terapisi

Anasayfa » TA Felsefesi » İntegratif Psikoterapi – İlişki İçinde Bir Temas Terapisi

İntegratif Psikoterapi Nedir?

İntegratif Psikoterapi (IP), kuramın kurucusu Richard Erskine önderliğinde, psikodinamik, danışan-merkezli, davranışsal, bilişsel, aile terapisi, beden psikoterapisi, nesne ilişkileri terapisi, psikanalitik terapi, transaksiyonel analiz terapisi ve gestalt terapi gibi birçok güçlü psikoterapi kuramının bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan ve en temelinde Transaksiyonel Analiz ve Gestalt yaklaşımlarını barındıran bir psikoterapi kuramıdır. İntegratif Psikoterapi, hem danışan-merkezli hem de terapistin kendi varlığını ortaya koyduğu ilişkisel bir yaklaşımdır. İnteragtif Psikoterapi, “İlişki içerisinde bir temas terapisi” olarak bilinir ve oldukça güçlü bir yönteme sahiptir. İntegratif Psikoterapide, en güçlü yöntem danışan ve terapist arasındaki ilişkidir, terapinin yöntemi “ilişki” üzerine odaklanmaktadır. İntegratif psikoterapi hakkında daha detaylı bilgi almak için integratif psikoterapi nedir üzerinden bilgi edinebilirsiniz. 

 

İntegratif Psikoterapi ve Psikolojik Sağlık İlişkisi

Psikolojik olarak sağlıklı olmak diğerleri ile ilişki içinde olmakla mümkündür. Bu yaklaşım, insanı düşünceleri, duyguları, fizyolojik süreçleri ve davranışları ile birlikte ele alarak varlığını ilişki içerisinde tanımlar. Biz insanlar olarak ilişkiye ihtiyaç duyarız: İnsanlarla zaman geçirmeye, onların bize saygı duymasına, değer vermesine, bizim eşsiz bir birey olduğumuzu gösteren çabalarımızı desteklemelerine ihtiyaç duyarız. Psikolojik sağlık ve büyüme, bizim bu tür bir ilişkinin ihtiyaçlarını kabul eden insanlarla temas ihtiyacımız ve bu insanların bizim ilişki ihtiyacımızı uygun bir şekilde karşılamaları sonucunda olur. Psikolojik hastalık ise, bunun tam tersine karşılanmayan ilişki ihtiyaçlarının birikimden doğar. Bir bireyi psikolojik olarak sağlıklı hale getiren en önemli faktör iyileştirici ilişkilere sahip olmasıdır.

 

İntegratif Psikoterapinin Önemli Kavramları

 

Temas

Psikolojik sağlığı iyileştiren ilişkiler, bireyin kendisi ve diğerleriyle teması sürdürmesi ile mümkün olur. Temas, ilişkinin en önemli noktasıdır. Temas, ilişkiyi olanaklı hale getirir. Bir psikoterapistin ilk ve temel işi, danışanının temas kurma ve sürdürme yetisini yeniden inşa etmesine, içsel ve dışsal temas arasındaki dengeyi sağlamasına yardımcı olmaktır. Danışan ile terapist arasındaki temas dolu ilişkide, yeni keşfedilen her parça benlikle bütünleşebilir, kopan parçalar düzeltilebilir ve bu parçalara yeniden sahip olunabilir, bu ilişkide eski savunmalara ihtiyaç yoktur.

 

İçsel ve Dışsal Temas

Temas, içsel temas ve dışsal temas olmak üzere ikiye ayrılır. İçsel temas, kişinin kendi içsel deneyimlerini, düşüncelerini, duygularını, arzularını, tutumlarını, fantezilerini ve duyumlarını tam olarak farkında olmasıdır. Dışsal temas ise, dış dünyada neler olup bittiğini, özellikle diğer insanların oluşturduğu çevreyi farkında olmaktır. Sağlıklı bir bireyde, iç ve dış temas karşılıklı etkileşim halindedir, dengededir, her biri diğerine bağlıdır ve kesinti yoktur.

 

İyileştirici İlişkiler

İnsanlar yaşamlarındaki büyük ya da küçük travmalardan kaçınamazlar ve kendilerini acıdan korumak için yöntemler geliştirirler. Bu yöntemler başlangıçta yardımcı olan örüntülerdir, hatta gereklidirler ancak yaşam değişir ve farklı bir evreye girer, yeni evrede artık bu yönteme gerek yoktur. Ne yazık ki belli travmatik duruma gösterilen tepkileri genelleme eğilimi, kişinin yaşamında alışkanlıklar oluşturur ve aynı davranışının tekrar edilmesi, yaşamda yıkıcı bir etki yaratabilir. Bu otomatik tepkiler, içinde bulunulan ana ve koşullara uyumsuzdur, kişinin sanki zaman ve mekan ile ilişkisi kesilmişçesine gösterdiği bu tepkiler ile hem içsel hem de dışsal temasının kesilmesine yol açar. Yönetilemeyen bu otomatik tepkiler, tam temas kurma yetisinin bozulması ile kişinin yaşamı tekrar edip duran olaylar zincirine dönüşebilir.

 

Yaşam Planı

Kendiliğinden tekrar edip duran otomatik yaşam planı/örüntüsü/scripti kişinin anda var olma, kendisi ve diğerleri ile temas kurma yetisinin yerini alır. Danışanın bir yaşam planı vardır ve farkında olmadan tüm yaşamını bu plana uygun olarak sürdürür. Kararlarını kendi yaşam planına göre verir, ilişkilerini bu plana göre başlatır, sürdürür ve bitirir… İntegratif Psikoterapide hedef, danışanların “şimdi ve burada” yaşam örüntüsünün kalıplarını fark etmelerine ve kırmalarına, ve onların temas kurma yeteneklerini yeniden keşfederek kaybettikleri farkındalık parçaları ile yeniden bütünleşmelerine ve “tam ve bütün” bir insan olarak dünya ile yeniden bağlantı kurmalarına yardımcı olmaktır.

 

İntegratif Psikoterapinin Nihai Hedefi

İntegratif Psikoterapi ile derinlemesine çalışılır ve danışanda kalıcı değişimler yaratmak hedeflenir. Bu yöntemde, kişinin rahatsızlık duyduğu meselelerini olumlu ve kalıcı olarak çözmeyi öğrenmesi, engelleyici ve kısıtlayıcı kararlarını fark etmesi ve olumlularıyla değiştirmesi, kendi bilinçdışı parçalarıyla bütünleşmesi amaçlanır. Bu yaklaşımın nihai hedefinin, çok yönlü, olumlu ve kalıcı bir değişim sağlamak olduğu söylenebilir.

 

İntegratif Psikoterapinin Özeti

İntegratif Psikoterapide dün, bugün ve yarın birlikte ele alınır. Bugün yaşananların, geçmişteki kaynakları ile çalışılır ve geleceğe yansıması üzerinde durulur.

Danışan zihni, bedeni ve ruhuyla bir bütün olarak görülür. Geçmiş yaşantıların bedende hala varlığını sürdürdüğü bilinciyle, beden üzerinde de çalışılır. Bu modelde danışan zihni ve duygusuyla aktiftir. Hem bedenini hem aklını hem de duygusunu dinlemeyi, kendisiyle tam teması öğrenir ve deneyimler. Terapist ise dış temas deneyimi için her zaman içtenlikle orada bulunan güvenilir bir kaynaktır. Terapi sürecinde danışan ile terapist arasında başlayan temas ve güven dolu ilişki, kişinin dışardaki diğer insanlarla deneyimleyebileceği iyi bir örnek oluşturur ve yavaş yavaş danışanın dünyasına aktarılarak, dışardaki ilişkilerini benzer şekilde güçlendirmesine yardım eder.

 

İntegratif Psikoterapi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

İntegratif Psikoterapinin en önemli farkı, danışan-terapist ilişkisini temel alan ilişkisel bir terapi yaklaşımı olmasıdır.

Türkiye’de uluslararası sertifikalı birçok integratif psikoterapist bulunmaktadır. Uyumlu Yaşam Akademisi çatısı altında hizmet veren integratif psikoterapistlerimize buradan ulaşabilirsiniz.

İntegratif Psikoterapi Eğitimi, toplamda 480 saatten oluşan ve 4 yıla yayılan uluslararası akredite bir eğitim programıdır. Bu eğitim, başta psikoloji ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık mezunları olmak üzere, Uluslararası Integratif Psikoterapi Derneğinin belirlediği standartları taşıyan farklı meslek gruplarına mensup kişilere verilmektedir.

Diğer Blog Yazıları

İntegratif Psikoterapi – İlişki İçinde Bir Temas Terapisi

İntegratif Psikoterapi Nedir? İntegratif Psikoterapi (IP), kuramın kurucusu Richard Erskine önderliğinde, psikodinamik, danışan-merkezli, davranışsal, bilişsel, aile terapisi, beden psikoterapisi, nesne ilişkileri terapisi, psikanalitik terapi, transaksiyonel analiz terapisi ve gestalt terapi gibi birçok güçlü psikoterapi kuramının bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan ve en temelinde Transaksiyonel Analiz ve Gestalt yaklaşımlarını barındıran bir psikoterapi kuramıdır. İntegratif Psikoterapi, hem […]

Transaksiyonel Analiz (TA) ile Raket Duygular

Raket duyguları, bir bireyin çocukluk döneminde öğrendiği ve stresle başa çıkmak amacıyla geliştirdiği ancak zamanla uyumsuz hale gelen duygusal tepkilerdir. Transaksiyonel Analize göre duygularımız; otantik duygular ve otantik duygularımızdan dönüştürdüğümüz raket duygular olmak üzere ikiye ayrılır. Bu makalede, otantik duyguları kısaca tanımlayacak ve raket duyguların kökenleri, etkileri ve bunlarla başa çıkma stratejileri üzerine odaklanacağız.   […]

Transaksiyonel Analizde Yaşam Pozisyonları Nelerdir?

Transaksiyonel Analiz (TA), etkili iletişim ve kişisel gelişim konularında kullanılan güçlü bir araçtır. TA, kişinin yaşam kurgusunu anlamak için dört temel yaşam pozisyonunu inceleyerek, bireyin ilişkilerini ve davranışlarını anlamaya yardımcı olur. Bu yazıda, TA’nın önemli bir kavramı olan yaşam pozisyonlarına derinlemesine bir bakış sunacağız.   Yaşam Pozisyonları  Transaksiyonel Analiz (TA), bireyin yaşamı boyunca benimsediği dört […]

Transaksiyonel Analiz Kitap Önerileri

Günlük yorgunluğumuzu dinlenerek üzerimizden atmak istediğimiz bir gerçektir. Transaksiyonel Analiz kitap önerilerinin de tam bu noktada sizler için yararlı olacağını düşündük ve öne çıkan kitapları sizlerle paylaşmaya karar verdik. Transaksiyonel hakkında detaylı bilgi için Transaksiyonel Analiz nedir adlı makalemize göz atabilirsiniz.   Transaksiyonel Analiz için Öne Çıkan Kitaplar   2023 yılı sonu itibariyle Transaksiyonel Analiz […]

Transaksiyonel Analiz Film Önerileri – Öne Çıkan 12 Film

Transaksiyonel Analiz (TA) kavramını anlamak ve uygulamak, insanların ilişkilerini, duygusal dengeyi ve kişisel gelişimi anlamalarına yardımcı olan bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bu bağlamda, birbirinden farklı konuları ele alan ve derinlikli karakter analizleri sunan filmler, transaksiyonel analiz ilkelerini keşfetmek için değerli araçlar sunmaktadır. İnsanların içsel dünyalarını, duygusal etkileşimlerini ve ilişkilerini anlamak için bu filmler, izleyicilere düşündürücü bir […]

Transaksiyonel Analiz (TA) Nedir?

Günlük yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası olan iletişim, insan ilişkilerini şekillendiren temel unsurlardan biridir. Ancak iletişim, sadece sözcüklerin aktarılmasıyla sınırlı değildir. İnsanlar arasındaki etkileşim karmaşık bir süreçtir ve bu süreçte duygular, düşünceler ve kişilikler de önemli bir rol oynar. Tam da bu noktada, Transaksiyonel Analiz (TA) devreye girer. Eric Berne tarafından geliştirilen ve “Eğer herkes Transaksiyonel […]

Transaksiyonel Analizde Ego (Benlik) Durumları Nelerdir?

Transaksiyonel Analiz, kişiliğin yapısını ve insanların geçmiş deneyimlerinin bugünkü davranışlarına olan etkilerini anlatan güçlü bir kuram olarak kabul edilir. Bu kuramın temel taşlarından biri de “Ego (Benlik) Durumları“dır. Eric Berne, Ego Durumlarını, kişiliğimizin dışarıdan gözlemlenen parçası olarak tanımlamıştır. Bu tanım, insanların kişiliklerini ve diğerleriyle iletişim kurma biçimlerini anlamımızda bize rehberlik eden güçlü bir kuram olan […]

Transaksiyonel Analiz Kuramı Nedir?

“Eğer herkes Transaksiyonel Analiz (TA) biliyor olsaydı dünyada hiç savaş olmazdı.” der Eric Berne. Oldukça güçlü bu iddianın aslında haklı bir sebebi var…   Transaksiyonel Analiz Kuramı Ne Demek? Ne Anlama Gelir? Transaksiyonel Analiz (TA) Kuramı, kişiliğin yapısında ne olduğunu ve geçmiş yaşantılarımızın bugünkü kişiliğimize ve davranışlarımıza olan etkilerini açıklayan güçlü bir kişilik kuramı olmasının […]

İzmir Temel TA Eğitimi

Kişiliğin yapısında ne olduğunu açıklayan, kendimizi geliştirmeye ve değiştirmeye rehberlik eden Transaksiyonel Analiz Kuramı ışığında bir keşif yolculuğuna çıkmaya ne dersiniz? 😌   ℹ️Eğitim, Türkiye’de TA Kuramının ilk uygulayıcılarından ve Transaksiyonel Analiz Enstitüsü (TAE) kurucusu Uzm. Psk. Hülya Üstel Eleviş tarafından verilecektir.   📍Beyond Hotel, İzmir   📄Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara TA eğitimi kapsamında TAE […]

Afet Dönemlerinde Sosyal Medya Paylaşımlarının Etkileri

Maalesef ülke olarak çok kötü bir haftaya uyandık. Kahramanmaraş ve çevresindeki illerimiz önce 7,7 sonra 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremle sarsıldı. Öncelikle depremden direkt ya da dolaylı yoldan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaralılarımıza acil şifa, kaybettiklerimize rahmet ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.   Hepimiz çok üzgünüz. Elimizden geleni yapmak ve bir şekilde […]

İç Seslerimizi Yönetmek

Yeni bir haftadan herkese merhaba. Geçtiğimiz haftalarda Ego (Benlik) Durumları kavramını detaylı bir şekilde ele almış ve bugün bir yetişkin olarak bu Ego Durumlarının, yani iç seslerimizin, aktif olduğunu anlatmış ve sizleri hangi iç sesinizin daha aktif olduğunu keşfetmeye davet etmiştik.   Bu hafta ise İç Seslerimizi fark ettikten sonra bu sesleri yöneterek yaşamımızı daha […]

İç Seslerimiz

Herkese merhaba. Geçtiğimiz hafta 5 farklı Ego Durumunun benliğimizin gelişimindeki etkisini ele almış ve hepsinin birer işlevi olduğunu bir örnek üzerinden açıklamıştık. Bu hafta Ego Durumlarına daha yakından bakacağız ve kendi stilimizde hangisini daha çok kullandığımızı yine bir örnek üzerinden keşfetmeye çalışacağız.   Diyelim ki yöneticiniz/müdürünüz bir gün sizi yanına çağırdı ve şirkette küçülmeye gittiklerini, […]

Neden ben Ben oldum?

Yeni bir haftadan herkese merhaba… Geçtiğimiz hafta benliğimizin oluşumunda Temas İletilerinin etkisinden bahsetmiştik. Bu hafta ise Ego (Benlik) Durumları kavramını sizlerle paylaşmak istedik.   Transaksiyonel Analiz Kuramı hepimizin içinde olan 3 farklı Ego Durumunu; Ebeveyn, Yetişkin ve Çocuk olarak tanımlar. Bu yaklaşıma göre her birimiz bugün birer yetişkin olsak da içimizde bir Çocuk Ego durumu […]

Ben kimim ve bunu nereden biliyorum?

Hiç kendinize “ben kimim ve bunu nereden biliyorum?” sorusunu sorduğunuz oldu mu? Hemen hemen herkes “ben kimim” sorusunu kendine sormuştur diye tahmin ediyoruz. Peki kim olduğunuzu nereden biliyorsunuz?   Bu haftaki yazımızda kimliğimizi ve kendimize dair sahip olduğumuz bilginin kaynağını Temas İletileri kavramı üzerinden açıklayacağız. Transaksiyonel Analiz Yaklaşımı‘na göre insanın en temel ihtiyaçlarından biri temasta […]

21 Gün Kuralı

Yeni bir haftadan herkese merhaba, geçtiğimiz hafta yeni alışkanlıkları kazanmakta neden zorlandığımızdan ve bu konuda neler yapabileceğimizden bahsetmiştik. Kısaca özetleyecek olursak, yeni bir alışkanlık kazanmak için atabileceğimiz ilk adımın ihtiyacımızın ardında yatan gerçek motivasyon kaynağını belirlemek olduğunu, sonrasında ise bu ihtiyacımızı hayata geçirmek için küçük adımlar atabileceğimizi söylemiştik. Bununla birlikte, alışkanlıkları değiştirmenin, özellikle hayatımızda köklü […]

Yeni Alışkanlıklar

Yeni bir haftadan herkese merhaba… Geçtiğimiz yazının konusu kendimizle kurduğumuz iletişim biçimimizi değiştirmek ile ilgiliydi. Bu hafta ise aldığımız yeni kararları hayta geçirmekte neden zorlandığımızdan ve bu konuda neler yapabileceğimizden bahsedeceğiz.   İnsanlardan sık sık “alışkanlıklarımı değiştiremiyorum”, “hayatımda yeni kararlar almıştım ama hiçbirini uygulayamadım” gibi cümleler duyarız. Bu sorunlarla karşılaşmamızın ilk sebebi alışkanlıklarımızı değiştirmenin göründüğü […]

Kendimizle İletişim Biçimimizi Değiştirmek

Kasım ayının sonundan herkese merhaba… Yılın son ayına “Yeni Bir Yıl, Yeni Kararlar” konusuyla başlıyoruz. Hemen hemen hepimiz yeni bir yıla hazırlanırken koskoca bir yılın nasıl geçtiğini ve bütün bir yıl boyunca neler yaptığımızı değerlendiririz. Hayatımızda neler değişti, neler aynı kaldı veya değiştirmek isteyip de değiştiremediğimiz neler oldu diye bütün bir yılımızı gözden geçiririz. Bazen […]

Mobbing

Kasım ayının son haftasını işyerinde psikolojik şiddet konulu yazımızla sonlandırıyoruz. İş dünyasının “Mobbing” olarak nitelendirdiği bu kavram günümüzde çok sık karşılaştığımız ve sonucu istifaya, iş akdinin feshine veya tazminat davasına kadar varabilen bir durumdur. &nsbp; Mobbing, bir yöneticinin veya bir grup tarafından genellikle hedef alınan kişi veya kişilerin çalışmalarını engellemek, huzurunu kaçırmak, yıldırmak yoluyla gözden […]

Eşler Arası Psikolojik Şiddet

Büyük hayallerle ve umutlarla başlanılan evliliklerde ve ikili ilişkilerde zaman zaman inişler ve çıkışlar yaşanmaktadır. Farklı kültürlerde yaşayan iki insanın aynı hayatı ve evi paylaşırken fikir ayrılıklarına düşmesi ve tartışması oldukça normaldir. Önemli olan iki yetişkin gibi konuşup, karşılıklı birbirini dinleyip asgari müşterekte buluşabilmektir.   Günümüzde pek çok çift arasında psikolojik ve fiziksel şiddete rastlıyoruz. […]

Çocuklarla Şiddet (Terör) Hakkında Konuşmak

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan terör olayları yetişkinleri olduğu gibi çocukları da etkileyebilir. Terör, şiddet ve eylem haberlerinin yoğunlukla alındığı günümüzde, yetişkinler çocukların kendilerini güvende hissetmeleri için onlara destek olmalıdırlar. Çocukların olaylardan etkilenme dereceleri kişisel şartlara bağlıdır.   Eğer terör ve şiddet çocuğun gündeminde yoksa, merak ettiği ve sorduğu şeyler yoksa, gündemine almasını sağlayacak bilgi ve […]

Akran Zorbalığı

Yeni bir haftadan herkese merhaba… Bu haftaki konumuz çok sık karşılaştığımız bir psikolojik şiddet türü olan akran zorbalığı/şiddeti. Peki sıklıkla duyduğumuz bu kavram olan akran zorbalığı nedir?   Akran zorbalığı, çocukların ve ergenlerin akranları tarafından saldırgan davranış ve tutumlara maruz kalmasıdır. Zorbalık davranışı; kasıtlı olarak bir başkasına zarar vermek, sindirmek istemek, kendi istediğini yaptırabilmek için güç, […]


    İletişim