Geri-İleri Bildirim

Eğitim Hakkında

Geri-İleri Bildirim

Kurumsal yaşamda geri bildirim ve ileri bildirim, başta performans değerlendirme süreci olmak üzere hemen hemen her alanda önemli bir yer tutmaktadır. Etkili geri bildirim verme becerisi, çalışanların yaptığı işin görünür kılınması, çalışma yaşamındaki gelişiminin desteklenmesi ve kurumsal büyümeye katkı sağlaması açısından oldukça önemlidir. Yöneticilerin hem performans görüşmesi gibi yapılandırılmış görüşmelerde hem de anlık geri bildirimlerinde güçlü soru sorma, Ben Dilini kullanma ve rasyonel geri bildirim verme gibi teknikleri kullanmaları çalışanların öğrenme süreçlerini pekiştirmekte, motivasyonunu ve kurumsal bağlılığını arttırmaktadır. Benzer şekilde, geri bildirim almak da empatik dinleme ve temas iletisi alabilme gibi birtakım beceriler gerektirmektedir. Geri bildirimin bir diğer önemli özelliği ileri bildirim için bir referans noktası oluşturmasıdır. İleri bildirim vermek, çalışanlardan beklenen performansı ve geliştirilmesi gereken yönleri açık bir şekilde ortaya koyarak çalışan-yönetici arasındaki iletişimi geliştirmeye ve performansın iyileştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Amaç: Bu eğitimde amacımız, katılımcıların geri bildirim-ileri bildirim verme becerilerini TA araçlarını kullanarak ve deneyimsel grup çalışmalarıyla geliştirmektedir. Değerlendirmeyi yapan kişilerin, değerlendiren kişilerde olumsuz duygusal tepki yaratmamaları ve bunu bir gelişim fırsatı olarak algılamalarının özel formülleri üzerinde çalışılacaktır. Değerlendiricinin, karşısındaki kişinin aktif Ego Durumunu fark ederek, uygun kanallarla, cümlelerle ve duyguyla kendi iletişimini nasıl yönetebileceğini deneyimlemeleri hedeflenmektedir. Bununla birlikte, çalışanlara geri bildirim ve ileri bildirim alma becerileri kazandırarak çalışanların performans gelişimini ve iş motivasyonunu arttırmak amaçlanmaktadır. Geri-ileri bildirim verme ve alma süreci için yazılı Hedef Anlaşması uygulanarak verilen bildirimlerin somut ve ölçülebilir bir yapıya dönüştürülebilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim süresi: 6 saat (1 gün)

Eğitim sonunda verilecek belge:

Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan katılımcılara TA eğitimleri kapsamında TAE ve UYA onaylı “Geri-İleri Bildirim” katılım belgesi verilecektir.


    İletişim