Transaksiyonel Analiz

Anasayfa » Transaksiyonel Analiz

Psikoloji literatüründe, insanın duygulanımını ve davranışlarını, kararlarını, yaşamını nasıl yapılandırdığını açıklayan birçok model yer almaktadır.

Transaksiyonel Analiz (TA), insanı anlamaya dair önemli açıklamalarıyla dikkat çeken bir modeldir. Bu yaklaşımda, bireylerin hem kendi düşünce ve davranış biçimlerinin kaynağına hem de bu düşünce ve davranış biçimlerinin kişilerarası ilişkilerine olan yansımasına vurgu yapılmaktadır. Bu doğrultuda TA, insan davranışını ve zihinsel süreçlerini analitik bir temelde ele alarak zengin bir keşif yolculuğu sunmaktadır. Bu modeli öğrenmek, farklı bakış açıları geliştirmeye, insan davranışını daha iyi anlamaya, uygulamalarda geniş ve yeni perspektifler kullanmaya, kısaca yaşamımızın her alanında güvenle ve daha derin bir anlayışla var olmaya yardımcı olacaktır.

TA yaklaşımının belki de en önemli katkılarından biri; kendi düşüncelerinizi, davranışlarınızı, sahip olduğunuz değerleri, problem çözme biçiminizi ve hem geçmişinize hem de bugününüze dair birçok durumu anlamlandırmanıza, yaptığınız bu keşif sonucunda kendi sınırlılıklarınızdan kurtulup yeni bir yaşam planı oluşturabilmenize kapı açabilmesidir.

TA kuramı aracılığıyla katılımcıların kendilerini tanıma, iletişim stillerini fark etme, olumlu ve işlevsel iletişim kurmada kullanabilecekleri bilgi ve beceriler kazanmalarına rehberlik edecek, yaşantısal bir öğrenme deneyimi sunmak amaçlanmaktadır. Kurumsal yapıda başarıyı arttırmak için; kurum içi ilişkilerin, ekip çalışmasında alınan rollerin, güç oyunlarının ve çalışma tarzlarının farkındalığı hedeflenmektedir.

TA tabanlı eğitimlerimiz kapsamında tüm kavramlar üç aşamada ele alınmaktadır: bilginin verilmesi, kişisel farkındalık amaçlı uygulama örnekleri yapılması, edinilen bilgiyi kullanma becerisi kazandıracak interaktif etkinlikler.


    İletişim