İntegratif Psikoterapi Nedir?

Anasayfa » İntegratif Psikoterapi Nedir?

İntegratif Psikoterapi: İlişki içinde bir temas terapisi!

“İnsan ruhunda kalıcı hasara yol açan şey, travmanın kendisi değil, travma sırasında ya da sonrasında iyileştirici bir ilişkinin mevcut olmamasıdır. İyileştirici bir ilişki ise ilişkisel ihtiyaçların farkedildiği ve uygun biçimde karşılandığı ilişkidir” (Erskine, 1997, 1993/1997, Empatinin Ötesi, sayfa 123).

Bu cümleler o kadar önemli ki, İntegratif Psikoterapinin odağını ve gücünü ve özünü anlatma gücüne sahipler. En başta söylenmesi gereken şey; danışan ve terapist arasındaki temas ve ilişkinin sağaltıcı gücünü merkeze koyan bir yöntem olduğudur. Kuşkusuz bu temasın samimi ve kendiliğinden olması gerekmektedir. Terapistin danışanının ilişkisel ihtiyaçlarına duyarlı olması ve terapötik ilişkide bu ihtiyaçları karşılamayı öğrenmesine yardım etmesi temel hedeftir. Bu modelde, terapist yakın ve içtendir.

İntegratif Psikoterapi kavramını Türkçeleştirmek için “Bütünleştirici” veya “Bütünleyici” en uygun görünmekle birlikte, tam olarak ifade eden bir kavram bulmak zor. İntegratif (Bütünleştirici) kelimesinin iki anlamı vardır;

Bunlardan ilki, terapide neler olup bittiğini betimler. İntegratif Psikoterapinin amacı, kişinin kendine ait tüm ögelerle bütünleşmesidir. Terapist, danışanın kendi tepkilerini ve yeteneklerini, umutlarını, hayallerini, korkularını, fantazilerini, anılarını farketmesine, kendi ve diğer insanlarla olan bölünmüş ilişkilerini yeniden oluşturmasına, akut ve birikmiş travmalarının arka planda çalışan farkındalık duyumlarını geri geri getirmesine ve bu yolla kendi bireysel bütünlüğünü oluşturmasına yardımcı olur. Bütünleşme ve yeniden tam hale gelmek demek, her birinin tamamen farkındalık düzeyinde olması ve erişilebilir olması demektir.

İntegratif Psikoterapi kavramının diğer anlamı ise yöntem ve yaklaşımla ilgilidir. Bu terapi yönteminde, Danışan-Merkezi Terapi modelinden, Transaksiyonel Analizden, Gestalt terapiden, Çağdaş Psikanalitik bakış açısından, özellikle Özneler Arası Yaklaşım ve İngiliz Nesne İlişkileri Kuramından yararlanılmaktadır. Ancak eklektik yaklaşımın aksine, mantıksal olarak tutarlı bir terapi modelidir. Bu modelin dayandığı terapi modeli “bütünleştirici”dir, yani pek çok teorinin parçalarını biraraya getirmektedir. Diğer teorilerin yalnızca önemli yönleri ve klinik açıdan yararlı olduğu kanıtlanmış olan doğruları seçilmiş ve güçlü tekniklerle bütünleştirilmiştir. Bu teknik, ne yalnızca kendini insanların etkileşimini inceleyen tek bir yola adamış, ne de dar odaklı, teknik yönlü bir yaklaşımdır. Odağı ilişki üzerinde olan, bütünleştirici bir psikoterapi yaklaşımı ve yöntemidir.

Daha fazla bilgi için:

http://integrativeassociation.com/

http://www.integrativetherapy.com/


    İletişim