İlişkisel Liderlik

Eğitim Hakkında

İlişkisel Liderlik

İnsanların duyguları vardır ve her ne iş yaparsak yapalım, nasıl bir ortamda çalışırsak çalışalım duygularımız hep işin içindedir. Profesyonel ortamda duyguları yönetmek, yok saymaktan daha kolaydır. İş ortamında duygusal ihtiyaçlar karşılanmadığında, bu iş doyumuna, profesyonel performansa ve iş ortamındaki ilişkilere kaçınılmaz olarak yansır. Bir lider, duyguları ve birlikte çalıştığı kişileri ne kadar tanıyorsa, o kadar yüksek verimle çalışma potansiyeli artar. Çalışanlar, liderin profesyonel bilgi ve becerisine çok güvenseler de ondan ilişkilerde de önemli bir üstlenmesini, bir çeşit mentorluk yapmasını beklerler. Bu beklenti uygun karşılandığında ise, senkron halinde yüksek performansla iş üreten ve mutlu çalışan ekipler oluşur.

 

Amaç: TA ile İlişkisel Liderlik eğitiminde amacımız, tüm yönetici pozisyonlarında görev alan liderlerin; liderlik yetkinliklerinin gelişimi, kendilerinin ve ekiplerinin bireysel değişimi için rol model olmaları ve koçluk yaparak ekiplerine destek olmalarıdır. Bu bağlamda TA modeli aracılığıyla öğrenmek, farklı bakış açıları geliştirmeye, insan davranışını daha iyi anlamaya, uygulamalarda geniş ve yeni perspektifler kullanmaya, kısaca uygulayıcı olarak daha güvenle ve daha derin bir anlayışla çalışmaya yardımcı olacaktır.

 

Bu eğitimin en önemli katkısı öncelikle kendiniz anlamanız, kendinize dair yeni keşiflerde bulunmanız ve kendi sınırlılıklarınızdan kurtulmanıza kapı açması olacaktır. Ekibinizi anlamaya ve ekip ile iletişim kurmaya dair çok çeşitli yeni araçlar kazanacaksınız.

Eğitim süresi: 12 saat (2 gün)

 

Eğitim sonunda verilecek belge:

Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan katılımcılara TA eğitimi kapsamında TAE ve UYA onaylı “İlişkisel Liderlik Eğitimi” katılım belgesi verilecektir.


    İletişim