İntegratif Psikoterapi

Anasayfa » İntegratif Psikoterapi

İntegratif Psikoterapi

İntegratif Psikoterapi (IP) erken gelişim dönemindeki ve süregiden yaşamdaki ilişkilere odaklanan, danışan-terapist ilişkisini terapi sürecinin merkezine koyan bir psikoterapi yaklaşımıdır. Yaşamın erken dönemlerin bugünümüze olan etkisini ve güncel ilişkilerimizi birlikte ele alan bu yaklaşım, bireyin bilişsel, duygusal, düşünsel ve fizyolojik süreçlerini sentezleyerek kişiliğin parçalanmış yönlerinin bütünleştirilmesine odaklanmaktadır. İntegratif Psikoterapi, danışanın sorgulama, etkin katılım ve uyumlanma süreçlerinin terapistin sağladığı güven ortamıyla gerçekleşeceğini ve kurulan bu güven ilişkisinin (temasın) benliklerinin parçalanmış, bölünmüş, ihmal edilmiş kısımlarını onarmaya yardımcı olacağını vurgulamaktadır.

Amaç: 480 saatten oluşan ve 4 yıla yayılan bu eğitim programında amaç, psikoterapistlerin veya danışmanlık yetkinliği olan diğer bireylerin İntegratif Psikoterapi yaklaşımına yönelik teorik bilgi kazandırmak, terapötik becerilerini geliştirmek ve kendi içsel yolculuklarına eşlik etmektir. Eğitim programı, teorik derslerin yanı sıra terapi ve süpervizyon almayı da gerekli kılmaktadır.

Eğitim süresi: 480 saat / 4 yıl

Eğitim sonunda verilecek belge:

480 saatlik eğitim programının tümüne katılan kişiler Psikoterapi veya Danışmanlık alanında IIPA sınavına girerek “Uluslararası İntegratif Psikoterapist-CIIP-CIIC” belgesini almaya hak kazanırlar.


    İletişim