İletişim Farkındalığı

Anasayfa » İletişim Farkındalığı

İletişim Farkındalığı

Konuşma biçimimiz insanlarla ilişkilerimizi şekillendiren en temel faktördür. Duygularımızı, düşüncelerimizi konuşarak ifade ederiz. Bazen de konuşmak yerine yüz ifademiz ve beden duruşumuzla karşımızdakine duygu ve düşüncelerimizi anlatırız ve çoğu kez de yanlış anlaşılırız. Yanlış anlaşılmaları en aza indirmek, gizli mesajlarla konuşmak yerine açık ve net iletişim kurmakla mümkündür. Gizli mesajları okumak ve cevap vermek yerine, daha basit olan kelimelere odaklanmayı seçersek hayatımızı kolaylaştırmış oluruz. Nasıl konuşuyoruz, en çok hangi Ego Durumlarından mesaj gönderiyoruz ve karşımızdaki hangi Ego Durumundan mesajımızı alıp cevap veriyor? İşte bunları anladığımızda çatışmaları da anlamış oluruz ve kaçınma yolları kendiliğinden gözümüze görünür hale gelir. Bu çalışmada cümlelerimizi ve konuşma şeklimizi fark edeceğiz ve bizi kısıtlayan cümle kalıplarından veya varsayıma dayalı gizli mesajlardan nasıl kaçınacağımızı öğreneceğiz. Bu yolla da iletişimizi kısıtlayıcı olmaktan çıkarıp, net ve çatışmasız hale getirmenin yollarını düşüneceğiz.

Amaç: Bu eğitimde amacımız, kişinin bireysel stiline dair farkındalığını arttırmak ve TA araçlarını kullanarak grup içi iletişim becerilerini geliştirmektir. Katılımcıların kendi iç seslerini ve hangi benliklerinden iletişim kurduklarını (Kişisel Stil), gelen temas iletilerini hangi benliklerinden alma eğiliminde olduklarını farkına varmalarına yardımcı olmak hedeflenmektedir. Kişiler arasında gidip gelen mesajların çözümlemesi yapılarak, nasıl iletişim kurduklarını fark etmelerine fırsat sağlanacaktır. Ayrıca yaşam felsefesi kavramından yola çıkılarak Yaşam Pozisyonları üzerinde çalışılacak ve olayları Kazan/Kazan perspektifinden değerlendirmenin egzersizleri yapılacaktır.  TA’nın temel kavramlarını ve felsefesini kavrayan katılımcıların, kendileriyle ve çevresindeki diğer kişilerle kurduğu iletişim biçimine yönelik farkındalık kazandırmak ve işlevsel olmayan iletişim biçimlerinin yerine alternatif stiller koymasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Eğitim süresi: 12 saat (2 gün)

Eğitim sonunda verilecek belge: Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan katılımcılara TAE ve UYA onaylı “İletişim Farkındalığı Eğitimi” katılım belgesi verilecektir.


    İletişim