İletişim Ustalığı

Anasayfa » İletişim Ustalığı

İletişim Ustalığı

Gündelik hayatımızda hem iş hem özel yaşamımızda çevremizdeki kişilerle sürekli iletişim halindeyizdir. Diğer insanlarla iletişim kurmak bizim için çoğu zaman kolay olsa da iletişim kurmakta zorlandığımız kişilerle ve durumlarla karşılaşabiliriz. Doğru ve etkili iletişimin önündeki en büyük engel ise açık olmayan iletişim biçimlerini kullanmaktır. Kendimizi ifade ederken sözlerimiz mimiklerimizle, ses tonumuzla veya duruşumuzla uyumsuz olduğunda kurduğumuz iletişim çatışmalı bir hale gelebilir. Bu nedenle, açık ve etkili iletişim kurmanın yollarını öğrenmek çevremizdekilerle iletişimimizi sürdürebilmek açısından büyük bir önem taşımaktadır. Sahip olduğumuz Çalışma Stili özellikle iş yaşamımızda, çalışma arkadaşlarımızla ilişkimizde birtakım çatışmalara yol açabilir. Farklı kişilerin farklı Çalışma Stiline sahip olması hem bireysel çalışmalarda hem de grup çalışmalarında ortak bir çözüm üretmede engelleyici bir faktör olabilir. Hem kendi stilimizi hem de çalışma arkadaşlarımızın stilini keşfedersek çatışmaları kolaylıkla çözebilir hale gelebiliriz.

Amaç: İletişim Farkındalığı Eğitiminde transaksiyonları, kendi kişisel stilini ve yaşam pozisyonlarını öğrenen katılımcılar İletişim Ustalığı eğitiminde öncelikle teorik bilgi ve ölçek kullanımı aracılığıyla kendi çalışma stillerini/sürücülerini keşfedecek ardından, farklı stillerdeki iş arkadaşlarıyla çalışırken nasıl hissettiklerini deneyimleme fırsatı yakalayacaklardır. İletişim Tekerleği yöntemiyle iletişimi netleştirme, doğru kanalla başlatma ve sürdürme çalışması yapılacaktır. Son olarak Başarıya Giden Altı Adım yöntemiyle kendi çalışma planlarını yapma, bireysel başarı için kontrol mekanizması oluşturma ve gerçekçi adımlar atma ve gerçekçi değerlendirme yapma konusunda nasıl bir harita izleyebilecekleri konusunda çalışılacaktır.

Bu eğitimde temel olarak, katılımcıların bireysel iletişim ve çalışma stillerini fark etmeleri, farklı stildeki çalışma arkadaşlarıyla sağlıklı iletişim kurma yollarını öğrenmeleri, belirsizliği belirgin hale getirmenin ve atılımcı olmanın yöntemlerini öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Eğitim süresi: 12 saat (2 gün)

Eğitim sonunda verilecek belge:

Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan katılımcılara TAE ve UYA onaylı “İletişim Ustalığı Eğitimi” katılım belgesi verilecektir.

*Bu eğitimin öncülü İletişim Farkındalığı Eğitimi’dir.


    İletişim